Färgkodning för resistorer

En liten lathund för att bestämma en resistors värde.