HTML5 Minröjare v.1.5.2

Tips: Högerklicka på siffrorna för att röja alla intilliggande fält när du har flaggat rätt antal intilliggande minor.
Tryck på <F2> för att starta ett nytt spel